Niepubliczna Szkoła Podstawowa

"Akademia Przyszłości"

dla Dzieci z Zaburzeniami

ze Spektrum Autyzmu

strona internetowa szkoły


Niepubliczne Przedszkole

"Tęczowy Promyk"

z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

Godziny pracy przedszkola:

7:00 - 16:00

ul. Kujawska 53/1

15-548 Białystok

telefon: +48 605 614 182


Niepubliczne Przedszkole

"Tęczowy Promyk"

z Oddziałami Integracyjnymi 

i Specjalnymi

Godziny pracy przedszkola:
6:30 - 17:00

ul. Zachodnia 2GBiałystok

telefon: +48 793 303 940

E-mail: teczowypromyk@wp.pl

Zajęcia dydaktyczne

W naszym przedszkolu realizujemy zajęcia dydaktyczne wynikające z realizacji podstawy programowej. Przy przygotowaniu i przeprowadzaniu tych zajęć bazujemy na Programie edukacji Przedszkolnej "Nasze Przedszkole" autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej. 

Podczas zajęć dydaktycznych staramy się, aby dzieci miały okazje do zdobywania nowych doświadczeń w sferze społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej a także ruchowo-zdrowotnej. 

Jedną z najważniejszych umiejętności, jaką staramy się wzmacniać jest samodzielność, dlatego też każde zajęcia dydaktyczne, jak i cały czas pobytu w przedszkolu dzieci jest zaplanowany tak, by dać jak największe szanse na rozwój właśnie tych umiejętności. 

Ze względu na specyfikę pracy z dziećmi z autyzmem w naszej pracy staramy się wykorzystywać różne metody, tak, by ułatwić naszym wychowankom poznawanie świata i uczynić je jeszcze ciekawszym, wykorzystujemy m.in.:

  • Metodę Rucho Rozwijającego Weroniki Sherborne
  • Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja M. i Ch. Knill’ów
  • Pedagogikę Zabawy
  • Gimnastykę Twórczą R. Labana
  • elementy Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz
  • Logorytmikę - ruch - słuch- słowo ©
  • Sensoplastykę ©
  • Stymulacja polisensoryczna wg. pór roku "Poranny krąg" J. Kielina