Niepubliczna Szkoła Podstawowa

"Akademia Przyszłości"

dla Dzieci z Zaburzeniami

ze Spektrum Autyzmu

strona internetowa szkoły


Niepubliczne Przedszkole

"Tęczowy Promyk"

z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

Godziny pracy przedszkola:

7:00 - 16:00

ul. Kujawska 53/1

15-548 Białystok

telefon: +48 605 614 182


Niepubliczne Przedszkole

"Tęczowy Promyk"

z Oddziałami Integracyjnymi 

i Specjalnymi

Godziny pracy przedszkola:
6:30 - 17:00

ul. Zachodnia 2GBiałystok

telefon: +48 793 303 940

E-mail: teczowypromyk@wp.pl

Nasz zespół wychowaców

Poniżej dowiesz się więcej o nas i naszym zespole.


 

katarzyna kuderskaKatarzyna Kuderska

Nauczyciel w Grupie III

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku  na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki.

Stara się regularnie doskonalić swój warsztat pracy z dzieckiem, uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach, m.in. Diagnoza i terapia autyzmu, Trening Umiejętności Społecznych  dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spectrum autyzmu, Terapia ręki – usprawnianie umiejętności samoobsługowych i grafomotorycznych, Kurs 1-go stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej, Szkolenie z komunikacji alternatywnej, warsztaty „Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”. Swoje zawodowe zainteresowania i kwalifikacje podnosi również pracując z dziećmi w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Praca z dziećmi to dla niej pasja, a każdy sukces dziecka motywuje do dalszego działania, poszukiwania nowych rozwiązań i usprawniania codziennej pracy z podopiecznymi. 


 

Paulina KulikowskaPaulina Kulikowska

Nauczyciel w Grupie II

Jest absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, specjalność: Pedagogika przedszkolna z edukacją początkową (tytuł licencjata) i Pedagogika wczesnoszkolna (tytuł magistra). Obecnie kontynuuje swoją edukację na studiach podyplomowych na kierunkach Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) oraz Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu.

Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach metodycznych związanych z wykonywanym zawodem. Ukończyła m. in. kurs na wychowawcę wypoczynku, warsztaty „Metody wstępne pedagogiki zabawy”, czy warsztaty „Pomóż mi zrobić to samodzielnie” oparte na montessoriańskim podejściu do wychowania dziecka. W swojej pracy stara się dbać o płaszczyznę edukacyjną, ale przede wszystkim dostrzegać i zaspokajać potrzeby emocjonalne dzieci.


Katarzyna OpolskaKatarzyna Opolska

Nauczyciel w Grupie III

Jest absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku Pedagogika Terapeutyczna i Wczesnoszkolna. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Terapia Pedagogiczna na Uniwersytecie w Białymstoku, kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki w CEN w Białymstoku, oraz wiele kursów i szkoleń doskonalących warsztat nauczycielski m.in. kurs Języka Migowego 1-ego stopnia, szkolenie z prowadzenia zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne 1-ego stopnia,  warsztat - Wstęp do Sensoplastyki©.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku 2-5 lat. Pracę z dziećmi uważa za swoje powołanie. Daje jej ona ogromną radość, a każdy uśmiech i sukces dziecka motywuje ją do dalszego działania. Jednocześnie ma świadomość, że każdy dzień pracy z dziećmi to nowe, trudne wyzwanie. Dlatego nieustannie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w licznych kursach i szkoleniach oraz studiach podyplomowych.

Praca z dziećmi, szczególnie niepełnosprawnymi  napędza ją do działania, daje mnóstwo radości i satysfakcji, ale także uczy pokory i cierpliwości. W życiu zawodowym stara się podążać za słowami Janusza Korczaka: „Aby zrozumieć dziecko i jego świat, trzeba na ten świat spojrzeć jego oczyma i z jego perspektywy”Katarzyna PtaszyńskaKatarzyna Ptaszyńska

Nauczyciel w Grupie II

Z wykształcenia jest pedagogiem, oligofrenopedagogiem, trenerem sensoplastyki. Ukończyła studia magisterskie z pedagogiki. Obecnie podnosi kwalifikacje na studiach podyplomowych w zakresie autyzmu.

Kształcenie ustawiczne jest dla niej priorytetem i zarazem kluczem do efektywnej pracy z podopiecznymi. Praca z dziećmi sprawia jej mnóstwo radości. Ma doświadczenie we współpracy z osobami niepełnosprawnymi – tak z dziećmi, jak i z dorosłymi, o różnych rodzajach i stopniu dysfunkcji.

W realizacji celów wychowawczych ceni sobie kreatywność i twórczą inwencję. Jej uzdolnienia i zainteresowania skupiają się wokół muzyki i sztuk wizualnych. Ma doświadczenie w nauczaniu j. angielskiego (to również jej pasja)  dzieci na różnych szczeblach edukacji (2,5 – 12) metodą nauki przez zabawę.Magdalena ZochaMagdalena Żochowska

Nauczyciel w Grupie I

Ukończyła studia licencjackie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w Białymstoku o specjalności pedagogika przedszkolna z edukacją początkową. Dyplom studiów magisterskich zdobyła na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie ze specjalności edukacja integracyjna i włączająca. Swoją przygodę z edukacją kontynuowała kończąc studia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) oraz rehabilitacji i edukacji osób ze spektrum autyzmu.

Stara się nieustannie podnosić swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach m.in. Logorytmika - ruch, słuch, słowo©, Metoda Dobrego Startu w Edukacji Przedszkolnej, Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej, kurs animatora zabaw dla dzieci, szkolenie „Motywowanie do zmiany – praca z dzieckiem niezmotywowanym”, czy współpracy z rodzicami. Na co dzień w swojej pracy stara się, by każdy dzień przynosił dzieciom nowe doświadczenia.