Niepubliczna Szkoła Podstawowa

"Akademia Przyszłości"

dla Dzieci z Zaburzeniami

ze Spektrum Autyzmu

strona internetowa szkoły


Niepubliczne Przedszkole

"Tęczowy Promyk"

z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

Godziny pracy przedszkola:

7:00 - 16:00

ul. Kujawska 53/1

15-548 Białystok

telefon: +48 605 614 182


Niepubliczne Przedszkole

"Tęczowy Promyk"

z Oddziałami Integracyjnymi 

i Specjalnymi

Godziny pracy przedszkola:
6:30 - 17:00

ul. Zachodnia 2GBiałystok

telefon: +48 793 303 940

E-mail: teczowypromyk@wp.pl

Nasz zespół specjalistów

Poniżej dowiesz się więcej o nas i naszym zespole.Joanna aleksiejczukJoanna Aleksiejczuk

logopeda, neurologopeda

Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Logopedii na  Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz specjalizację z Neurologopedii na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Logopeda z wieloletnim doświadczeniem w terapii wad mowy i wymowy. Prowadzi terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, afazją rozwojową, jąkaniem, dzieci ze spektrum autyzmu.

Swój warsztat doskonaliła w Gabinecie Terapii oraz placówce służby zdrowia.

W Poradni i Przedszkolu Terapeutycznym prowadzi terapię logopedyczną i neurologopedyczną. W pracy kieruje się indywidualnymi potrzebami i możliwościami dziecka.

Zainteresowania: joga i dobra książka obyczajowa.Alina Ołdakowska

dogoterapeuta,
terapia integracji sensorycznejJoanna Stanko

Joanna Stańko-Papiernik

pedagog specjalny,
terapeuta pedagogiczny

Absolwentka Studiów Zawodowych na kierunku: pedagogika specjalna, specjalność: oligofrenopedagogika oraz Studiów Wyższych Magisterskich na kierunku: pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu Terapii Pedagogicznej oraz Kurs Kwalifikacyjny z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Edukacji Uczniów Autystycznych. Pracuje z dziećmi  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prywatnie mama dwóch córek i właścicielka psa, wolne chwile pochłania jej czytanie książek i ulubiona forma relaksu -  praca w ogrodzie. Doskonali swoje umiejętności zawodowe uczestnicząc w kursach i szkoleniach. Ukończyła między innymi: Kurs III stopniowy  „Wykorzystanie zasad stosowanej Analizy Zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju”, Kurs I stopnia dla instruktorów i nauczycieli prowadzących rehabilitację osób niepełnosprawnych w oparciu o metodę harcerską,- wykorzystanie metodyki harcerskiej jako metody terapeutycznej, „Wspomaganie edukacji uczniów niepełnosprawnych techniką komputerową”, Warsztaty „Terapia Ręki- funkcjonalne ćwiczenie ruchów globalnych i precyzyjnych kończyny górnej i ręki, funkcji dnia codziennego i funkcji grafomotorycznych oraz inne formy stymulacji”, Szkolenie: „Terapia Taktylna” według Świetlany Masgutowej, „Pedagogika zabawy w pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym”, „Seksualność młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną”, „ Zajęcia grupowe o charakterze Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, na różnych poziomach funkcjonowania”, „ Proste techniki plastyczne”, „Wspomagające i alternatywne metody komunikacji”, Skolenie z Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.


 

Kinga włodkowskaKinga Włodkowska

psycholog

Psycholog, oligofrenopedagog, psychodietetyk. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, na kierunku Psychologia Kliniczna. Studia podyplomowe o kierunkach Stosowana Analiza Zachowania i Psychodietetyka, również skończyła na SWPS w Warszawie. Kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki zdobyła w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Pracuje z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi od ośmiu lat. Swoje doświadczenie zdobywała pracując z dziećmi ze spektrum autyzmu w Centrum Wczesnej Interwencji w Warszawie. Zajmowała się prowadzeniem indywidualnych zajęć terapeutycznych, treningów umiejętności społecznych oraz pracą jako terapeuta cień. Pracowała jako nauczyciel wspomagający w przedszkolu. Pomagała uczyć się i zdobywać umiejętności społeczne dzieciom z różnymi trudnościami rozwojowymi, np. niepełnosprawność ruchowa, porażenie mózgowe, zespół Downa, upośledzenie umysłowe. Pełniąc funkcję psychologa w przedszkolu, diagnozowała funkcjonowanie dzieci i ich rodzin. Zajmowała się indywidualnymi konsultacjami z rodzicami, dotyczącymi trudności poznawczych, emocjonalnych i żywieniowych dzieci. Opracowywała indywidualne programy terapeutyczne dla podopiecznych. Prowadziła warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców i dzieci, dotyczące tematyki wychowawczej, emocjonalnej oraz żywieniowej. Pracując jako konsultant psychodietetyczny zajmowała się diagnozowaniem trudności w sferze odżywiania. Udzielała porad dotyczących zdrowej diety i aktywności fizycznej. Czas wolny chętnie spędza na łonie natury. Dużo fotografuje i próbuje swoich sił w malarstwie